Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

 

ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

Studijní texty

Arnošt Šarman, Martin Němec

 

 

 

 

 

 

Zpracováno za podpory projektu ESF OP RLZ:

CZ.O4.01.3/3.2.15.2/0326 E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů

VŠB-TU Ostrava

ISBN 978-80-248-1497-1