Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


TEORIE ÚDRŽBY

učební texty
Ing. Jan Famfulík, Ph.D.

Ing. Jana Míková, Ph.D.

Ing. Radek Krzyžanek