Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

 

 

STATISTIKA II.

 

Radim Briš

Martina Litschmannová

 

 

Studijní text [pdf]

 

Animace průběhu funkce Weibullova rozdělení pro hodnoty βє(0,1>; θ=1

Animace průběhu funkce Weibullova rozdělení pro hodnoty βє(0,1>; θ=100

Animace průběhu funkce Weibullova rozdělení pro hodnoty βє<1,2>; θ=1

Animace průběhu funkce Weibullova rozdělení pro hodnoty βє<1,2>; θ=100

Animace průběhu funkce Weibullova rozdělení pro hodnoty βє<2,∞>; θ=100

Spojitý parametr Markovovských řetězců

Spojitý parametr Markovovských řetězců - stálé počáteční podmínky

 

 

Instalace Adobe Reader

 

Zpracováno za podpory projektu ESF OP RLZ:

CZ.O4.01.3/3.2.15.2/0326 E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů